Dnia 8 i 9 czerwca 2024 odbędą się regaty Windsurfingowe w Wolsztynie
Przy okazji rozegramy też eliminację do APPW
(szczegółowy kalendarz na stronie http://www.appw.pl).
Regaty zorganizujemy w Wolsztyńskim Klubie Żeglarskim
dzięki pomocy otrzymanej ze strony starostów z Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla i Wolsztyna

 Kontakt

Wolsztyńskie Amatorskie Regaty Windsurfingowe
tel. 606-666-063 Henryk Obiegała

 Ramowy program:

 • 8 czerwca 2024 (sobota)
  >9.30 – Zakończenie rejestrowania uczestników
  > 9.45 – Oficjalne otwarcie
  > 10.31 – start do pierwszego wyścigu
  > 13.30– Przerwa obiadowa, po której ewentualne(w zależności o warunków) dalsze wyścigi
  >  18.00– Grill, impreza
 • 9 czerwca 2024 (niedziela)
  > 9.00– Skeapers meeting
  > 10.00– WYŚCIGI (przerwa w zależności od warunków wiatrowych)
  > 15.00– Zakończenie regat

  Regulamin :

Terminy regat:
>  8 – 9 czerwca 2024 r.
Miejsce regat:
>  Przystań Żeglarska nad jeziorem Berzyńskim, Niałek Wielki 60G, 64-200 Wolsztyn
Uczestnicy:
> Zawody są skierowane dla amatorów, zawodnicy są również mile widziani . >Uczestnicy zapisani do Amatorskiego Pucharu Polski ( klasyfikowani jako amatorzy).
>Pozostali w kategorii oddzielnej.
>Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko i wyłącznie za zgodą   rodziców/opiekunów i pod ich nadzorem.
> Do nieoficjalnych Mistrzostw Polski Samorządowców mogą się zgłaszać radni wszystkich szczebli oraz pracownicy jednostek samorządowych.
Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:
> umiejętność pływania w pław
> umiejętność pływania na desce windsurfingowej.
> znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” jachtów żaglowych
Kategorie :
>Regaty rozgrywane będą w następujących kategoriach: slalom, foil, raceboard, bieg długodystansowy. Starty będą się odbywać osobno (można brać udział w każdej kategorii).
>Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej kategorii lub usunięcie kategorii jeśli zajdzie taka potrzeba (klasyfikacja przy minimum 3 uczestnikach).
Sprzęt:
Kategoria slalom:

>pędniki – o powierzchni nie przekraczającej 10 m2,
> deski – bez mieczowe, o szerokości do 85 cm, długość do 320 cm,
 Kategoria raceboard:
>pędniki – o powierzchni nie przekraczającej 9,5 m2,
>deski – mieczowe, długie.
 Kategoria – foil
Kategoria – Bieg długodystansowy ( z podziałem na dwie kategorie foil oraz deski pozostałe – start równoczesny )

Dodatkowe wymagania :
> Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania nr na żaglu lub używania kamizelki z numerem celem identyfikacji.
 Trasa regat :
> Dokładna trasa zostanie podana na spotkaniu przed zawodami, będą ją wyznaczać boje regatowe.
> Limit wiatrowy
> Bez limitu
System punktacji :
> Planowane jest rozegranie co najmniej 3 wyścigów.
> Jeżeli zostanie rozegranych mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wyniki będą liczone do klasyfikacji końcowej.
> Jeżeli zostanie rozegrane 5-9 wyścigów – najgorszy wynik (dla danego uczestnika) nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej.
> W przypadku rozegrania 10 i więcej wyścigów – dwa najgorsze wyniki (dla danego uczestnika) nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji końcowej.
> Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych.
> Każdy wyścig będzie punktowany w następujący sposób:
Miejsce:1-0,7pkt., 2-2pkt.,3-3pkt,4-4pkt,itd.
> Zawodnik, który nie wystartował, nie ukończył wyścigu lub został zdyskwalifikowany otrzymuje 2pkt więcej, niż ilość uczestników zgłoszonych do regat .
> Wygrywa zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów. W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość najlepszych miejsc, a jeśli remis pozostaje to lepszy rezultat w ostatnim wyścigu.
Protesty
> 1. Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
> 2. Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 100 zł. (w przypadku uznania protestu opłata ta ulega zwrotowi).
 Przepisy bezpieczeństwa :
1. Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
2. Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Organizator zaleca używanie kamizelek asekuracyjnych podczas zawodów.
4. Oświadczam, iż biorę udział w regatach na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz ponoszę związane z tym ryzyko.
5.Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach.
6.W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. 7.Zapoznałem/am się również z „Regulaminem Zawodów”, który znajduje się na stronie internetowej zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
8.„Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej zawodów drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123)”.
Przepisy specjalne:
1. W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
2. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć , filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
3. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
4. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
Nagrody:
>Puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przy wsparciu starostów oraz firm Hydrosfera i X3M.
Opłaty :
> Opłata za uczestnictwo w regatach wynosi – 80 zł (w opłacie wliczone są: obiad, kolacja, napoje).
>Dodatkowa opłata, przy zgłoszeniu uczestnictwa w APPW – 10 zł
> pakiety dla osób towarzyszących, w cenie 50 zł, w skład którego wchodzić będą: obiad, kolacja, napoje oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących regatom
Zgłoszenia:
>  Udział w regatach można zgłaszać bezpośrednio w dniu zawodów.
>  Zgłoszenie udziału w regatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Informacje dodatkowe :
> Pozostałe informacje dotyczące regat Wolsztyńskich można znaleźć na www.wkz.org.pl/regaty (http://www.wkz.org.pl/regaty).
> Wątpliwości dotyczące APPW proszę kierować na adres: info@x3m-team.pl
 Co jest celem regat?
> Przede wszystkim – dobra zabawa i popularyzacja windsurfingu, ale nie można zapominać o zdrowej sportowej rywalizacji, adrenalinie na starcie i radości na mecie.
Jakie trzeba mieć umiejętności, aby wziąć udział w regatach?
> Nie ma tu specjalnych wymagań, wystarczy umieć dopłynąć do mety. Bardzo mile widziane są osoby, które dopiero zaczynają przygodę z windsurfingiem.
Jak odbywa się zgłoszenie?
> Zawodnik zgłasza się osobiście w dniu regat. Podczas zgłoszenia należy podać następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, ewentualnie klub, data urodzenia, preferowana kategoria.
Gdzie spać?
> Na terenie przystani będzie możliwość nieodpłatnego rozbicia namiotu, postawienia przyczepy campingowej.

> Rezerwacja noclegów w hotelach we własnym zakresie, telefony kontaktowe:
> > 1.Motel „Montana”; ul.Wczasowa 73 Karpicko; tel.068 347 15 02
> > 2.Motel „Orion”; ul. Spokojna 23; tel. 068 347 26 27
> > 3.Hotel „Kaukaska”; ul. Poniatowskiego 19; tel. 068 347 12 83
> > 4.Hotel „Leśna” ; ul. Jeziorna 9 Karpicko; tel. 068 384 24 25
> > 5.Dom Parafialny; ul. Szkolna Obra; tel. 697 320 685
> > 6.MOSiR 68 384 3320
> > 7. Domek w Obrze http://www.obra.net.pl/
Czy można zabrać osoby towarzyszące?
> > Oczywiście, że tak – podczas rejestracji będzie można nabyć pakiety dla osób towarzyszących, w cenie 50 zł, w skład którego wchodzić będą: obiad, kolacja, napoje oraz uczestnictwo w imprezach towarzyszących regatom

Zgłoszenia:
> > Uczestnictwo w regatach zgłasza się osobiście w dniu regat.
> > Należy podać następujące dane:
> > -imię,
> > -nazwisko,
> > -miejscowość,
> > -klub (jeśli się przynależy),
> > -data urodzenia,
> > -preferowana kategoria.
UWAGA !!!  DOKONANIE ZGŁOSZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.

 Kontakt

> > Wolsztyńskie Amatorskie Regaty Windsurfingowe
> > tel. 606-666-063 Henryk Obiegała