Celem działalności Klubu jest organizowanie i propagowanie żeglarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Klubu dogodnych warunków do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych, rozwijanie umiłowania przyrody i świadomości ekologicznej, krzewienie znajomości sztuki żeglarskiej, przestrzeganie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i sportowych. Członkiem - uczestnikiem Klubu może być osoba w wieku poniżej lat 18 jednak nie młodsza niż 7 lat, za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów. Nie przysługuje jej jednak czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu do czasu uzyskania pełnoletniości. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, w tym także członków Klubu.

Regaty Windsurfingowe - Regulamin

lo 

 

Terminy regat:
14, 15 maja 2022 r.

Miejsce regat:
Przystań Żeglarska nad jeziorem Berzyńskim, Niałek Wielki 60G, 64-200 Wolsztyn

Uczestnicy:
Zawody są skierowane dla amatorów, zawodnicy są również mile widziani (klasyfikacje oddzielne). Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko i wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów i pod ich nadzorem.

Zawodnicy dodatkowo mogą zgłosić uczestnictwo w APPW (Amatorski Puchar Polski w Windsyrfingu).

Do nieoficjalnych Mistrzostw Polski Samorządowców mogą się zgłaszać radni wszystkich szczebli oraz pracownicy jednostek samorządowych.

Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:
- umiejętność pływania w pław
- umiejętność pływania na desce windsurfingowek.
- znajomość podstawowych przepisów "prawa drogi" jachtów żaglowych


Kategorie
Regaty rozgrywane będą w następujących kategoriach: slalom, foil, deski długie, open. Starty będą się odbywać osobno (można brać udział w każdej kategorii).
Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowej kategorii lub usunięcie kategori jeśli zajdzie taka potrzeba (klasyfikacja przy minimum 3 uczestnikach).

Sprzęt
Kategoria slalom:
-pędniki – o powierzchni nie przekraczającej 10 m2,
-deski – bez mieczowe, o szerokości do 85 cm, długość do 320 cm,
Kategoria raceboard:
-pędniki -  o powierzchni nie przekraczającej 9,5 m2, 
-deski - mieczowe, długie.
Kategoria foil, open,

Dodatkowe wymagania
Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania nr na żaglu lub używania kamizelki z numerem celem identyfikacji.

Trasa regat
Dokładna trasa zostanie podana na spotkaniu przed zawodami, będą ją wyznaczać boje regatowe.

Limit wiatrowy
Brak limitu

System punktacji
Planowane jest rozegranie co najmniej 3 wyścigów.

Jeżeli zostanie rozegranych mniej niż 5 wyścigów, wszystkie wynik będą liczone do klasyfikacji końcowej.

Jeżeli zostanie rozegrane 5-9 wyścigów - najgorszy wynik (dla danego uczestnika) nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej.

W przypadku rozegrania 10 i więcej wyścigów – dwa najgorsze wyniki (dla danego uczestnika) nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu punktacji końcowej.
Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

Każdy wyścig będzie punktowany w następujący sposób:
Miejsce:1-0,7pkt., 2-2pkt.,3-3pkt,4-4pkt,itd.
Zawodnik który nie wystartował, nie ukończył wyścigu lub został zdyskwalifikowany otrzymuje 2pkt więcej niż ilość uczestników zgłoszonych do regat .

Wygrywa zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów. W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość najlepszych miejsc, a jeśli remis pozostaje to lepszy rezultat w ostatnim wyścigu.

Protesty
1. Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
2. Protesty należy zgłaszać Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 100 zł. (w przypadku uznania protestu opłata ta ulega zwrotowi).

Przepisy bezpieczeństwa
1. Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
2. Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Organizator zaleca używanie kamizelek asekuracyjnych podczas zawodów.

4. Oświadczam, iż biorę udział w regatach na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz ponoszę związane z tym ryzyko. Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Zapoznałem/am się również z „Regulaminem Zawodów”, który znajduje się na stronie internetowej zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

„Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej zawodów drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.  z 2019 r., poz. 123)”.Przepisy specjalne
1. W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
2. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć , filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
3. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
4. Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Nagrody
Puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przy wsparciu starostów oraz firm Hydrosfera i X3M.

Opłaty
Opłata za uczestnictwo w regatach wynosi - 80 zł (w opłacie wliczone są: obiad, kolacja, napoje). Dodatkowa opłata, przy zgłoszeniu uczestnictwa w APPW - 10 zł

Zgłoszenia
Udział w regatach można zgłaszać bezpośrednio w dniu zawodów.
Zgłoszenie udziału w regatach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Informacje dodatkowe
Pozostałe informacje dotyczące regat Wolsztyńskich można znaleźć na www.wkz.org.pl/regaty.

Wątpliwości dotyczące APPW proszę kierować na adres: info@x3m-team.pl

 

MENU:
- START
- REGULAMIN
- INF. DODATKOWE
- ZGŁOSZENIA
- DOJAZD
- KONTAKT

 

 

 

 


11.04.2022 Zawiadomienie o regatach: EUROPA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

w klasie

 

EUROPA

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY

 

Regaty Otwarcia Sezonu

pod patronatem

Starosty i Burmistrza Wolsztyna

Wolsztyn 2022


11.04.2022 Zawiadomienie o regatach: FD

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

w klasie

 

FD

FLYING DUTCHMAN

 

Regaty Otwarcia Sezonu

 

 

Wolsztyn 2022


05.01.2022 Walne zgromadzenie członków klubu WKŻ Wolsztyn

Zarząd Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego 

zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się w sobotę 15 stycznia o godzinie 15:00 

na terenie przystani WKŻ Wolsztyn w Niałku Wielkim

 
W trakcie trwania zebrania obowiązuje reżim sanitarno-epidemiologiczny.
 
W przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z COVID-19 zostanie wyznaczony nowy termin zebrania.
 
 
Zarząd Klubu

16.06.2021 KURS - PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO I HOLOWANIA NARCIARZA

Wolsztyński Klub Żeglarski organizuje kursy na:

PATENT STERNIKA MOTOROWEGO

LICENCĘ NA HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO


16.04.2021 Regaty Rozpoczęcia Sezonu 2021 - ODWOŁANE

REGATY ROZPOCZĘCIA SEZONU 2021    -    COVID-19 !!!
 
 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
 
 
Z przykrością informujemy, iż pomimo ustanowienia w dniu 16.04.2021 r. nowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, Zarząd WKŻ Wolsztyn zdecydował o odwołaniu Regat Rozpoczęcia Sezonu 2021.(Odbedą się one w innym terminie).
 
Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów rozporządzenia i zagwarantować bezpieczeństwa! Nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka. Dbamy o siebie nawzajem! Jesteśmy za siebie wszyscy odpowiedzialni!
 
 
Z Żeglarskim Pozdrowiniem. 

1 « [1] [2] [3] [4] » 44
Optimist Grupa B
Europa
Ok-Dinghy
Finn
Hornet
Omega
Windsurfing
Śródlądowa
Morska
Turystyka kajakowa
Płetwonurkowie
MotorowodnaWKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn
Wolsztyński Klub Żeglarski- jez. Bierzyńskie
Wolsztyn
Niałek Wielki 60G
64-200 Wolsztyn
NIP: 923-10-26-518

e-mail: wkz@wkz.com.pl

Komandor Ryszard Derwich 608 072 811
                                            

Wszystkie prawa zastrzeżone Wolsztyński Klub Żeglarski Copyright © by www.wkz.org.pl 2010 - 2022. Projekt strony: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.wkz.org.pl)


stat4u